Mimari Proje

For Admission

Starts: 15 March, 2014
Duration : Birinci Aşama
Instructors: Mimari Proje
Phone : +27722178909 Güney Afrika
Fax:
Email : info.amarostudio@gmail.com

Biz IDEA olarak mekan ve eğitim unsurlarını birbirlerine sıkıca bağlı iki konu olarak kabul ediyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak kurumumuzun mimari yapısı, aydınlatma ve ses sitemleri ve çok amaçlı kullanımı gibi konular için profesyonel bir ekiple çalıştık.