Şirket veya kurum çalışanları için İspanyolca07. DELE1

İspanyolca bilgisini ve konuşma becerisini iş ortamında daha etkin kullanmak isteyen profesyoneller, iş adamları ve şirket çalışanları için tasarlanmıştır.

Eğitim metodumuz dil bilgisini geliştirmeye yönelik aktivite ve alıştırmaların dengeli bir karışımından oluşur. Kelime haznesi ve telaffuz ve en önemlisi dilin kullanılacağı iş alanı ile ilgili müşterimizin özel isteği, derslerin temel hatlarını oluşturur.

İş İspanyolcası programının süresi eğitim alınmak istenilen konuya göre farklılık gösterebilir. Kurslar her zaman öğrencilerimiz ile beraber planlanarak düzenlenmelidir ancak normal standartlarda her bir kurs 80 saatten oluşur.